Việt Nam English

Tin tức và sự kiện

 • Hệ thống Quản lý Văn bản

  Quản lý các văn bản và theo dõi quá trình xử lý văn bản từ khi tạo lập văn bản đến khi kết thúc xử lý. Các loại văn bản cần quản lý là: văn bản đến, văn bản đi, văn bản dự thảo, hồ sơ văn bản;

  Chi tiết

 • Hệ thống Quản lý kho, vật tư

  Ứng dụng và triển khai phần mềm quản lý kho trong hoạt động bán hàng và kinh doanh sẽ giúp các cửa hàng, siêu thị hình thành một quy trình quản lý kho hiệu quả, qua đó nâng cao kết quả kinh doanh.

  Chi tiết

 • Hệ thống Quản lý khách hàng

  Bộ giải pháp quan tâm tới sự tiện lợi, tính đáp ứng nhanh chóng và khả năng di động của người sử dụng, giúp quản lý khách hàng thật chuyên nghiệp và dễ dàng.

  Chi tiết

 • Hệ thống Quản lý nhân sự

  Quản lý hồ sơ cán bộ, phòng ban làm việc, quá trình làm việc, quá trình đào tạo., lịch nghỉ phép Theo dõi và cập nhật các thông tin khen thưởng, kỷ luật của cán bộ.

  Chi tiết

 
Tin tức và sự kiện