Việt Nam English

Cánh Tay Robot Mini servo SG90

Cập nhật vào : Thứ năm - 14/02/2019 10:54

- Cánh tay Robot ứng dụng phát triển mô hình, học tập...
- Có thể phát triển các ứng dụng với Arduino, Kit STM...
- Cánh tay Robot được chế tạo bơi máy in 3D, cho kết cấu chắc chắn, linh hoạt.

 
Tin tức và sự kiện