Việt Nam English

Damibot bút vẽ trứng

Cập nhật vào : Thứ năm - 14/02/2019 09:52

Danh sách các phần cần in:
1x giữ lò xo
1x MAIN_frame (có hỗ trợ)
1x trứng
1x Bút giữ
Hỗ trợ trục 2x
ARM dọc 1x
1x thanh đệm
 1x đai ốc hạt M3 (thay thế cho cánh bằng kim loại). 


 

Liên hệ mua sản phẩm: http://damibot.com/san-pham/damibot-pro/damibot-but-ve-trung-2856.html

 
Tin tức và sự kiện