Việt Nam English

Damibot mini tự cân bằng Arduino

Cập nhật vào : Thứ năm - 14/02/2019 10:34

Damibot mini tự cân bằng Arduino

dùng cảm biến khoảng cách để di duyển và có thể tự cân bằng.

- 01 sero

- Motor + cables

- Electronics + Battery holder

- 3D Parts


 

Liên hệ mua sản phẩm: http://damibot.com/san-pham/damibot-human/damibot-mini-tu-can-bang-arduino-2857.html

 
Tin tức và sự kiện