Việt Nam English

Tin tức và sự kiện

 • Hệ thống Quản lý khách hàng

  Bộ giải pháp quan tâm tới sự tiện lợi, tính đáp ứng nhanh chóng và khả năng di động của người sử dụng, giúp quản lý khách hàng thật chuyên nghiệp và dễ dàng.

  Chi tiết

 • Hệ thống Quản lý nhân sự

  Quản lý hồ sơ cán bộ, phòng ban làm việc, quá trình làm việc, quá trình đào tạo., lịch nghỉ phép Theo dõi và cập nhật các thông tin khen thưởng, kỷ luật của cán bộ.

  Chi tiết

 • Hệ thống Quản lý khách sạn

  Bộ ứng dụng là giải pháp quan tâm tới sự tiện lợi, tính đáp ứng nhanh chóng và khả năng di động của nhân viên, giúp quản lý khách sạn thật chuyên nghiệp và dễ dàng.

  Chi tiết

  Trang trước  1 2 3 4
 
Tin tức và sự kiện