Việt Nam English

Hệ thống Quản lý kho, vật tư

Cập nhật vào : Thứ hai - 22/09/2014 22:01

Quản lý kho là một công việc rất quan trọng đối với mỗi cửa hàng, cho phép theo dõi sát sao nguồn hàng hóa trong kho. Việc ghi chép số liệu bằng cách thủ công là rất vất vả và tiêu tốn thời gian, nhiều khi dẫn đến sai sót hay mất mát sổ sách. Đặc biệt trong kinh doanh cửa hàng và chuỗi siêu thị lớn, nhỏ, việc quản lý để biết được số lượng hàng hoá còn trong kho và số lượng hàng hoá đã bán lại càng trở nên cần thiết.

Ứng dụng và triển khai phần mềm quản lý kho trong hoạt động bán hàng và kinh doanh sẽ giúp các cửa hàng, siêu thị hình thành một quy trình quản lý kho hiệu quả, qua đó nâng cao kết quả kinh doanh.

Hệ thống danh mục:
- Danh mục khu vực;
- Danh mục nhà cung cấp;  
- Danh mục đối tượng;  
- Danh mục đơn vị tính;  
- Danh mục nhóm nguyên liệu;  
- Danh mục nguyên liệu;  
- Danh mục nhóm trang thiết bị  
- Danh mục trang thiết bị  
- Danh mục bộ phận;  
- Danh mục nhân viên;  
- Danh mục kho con;  
- Danh mục khác phát sinh nếu Khách hàng có yêu cầu.
Nghiệp vụ:
- Lập và theo dõi phiếu yêu cầu
- Quản lý hợp đồng
- Phiếu đề nghị tạm ứng, thanh toán
- Quản lý nhập kho
- Quản lý xuất kho
- Quản lý trả nhà cung cấp
- Quản lý sai số trong việ cước lượng ban đầu và tình hình sử dụng vật tư
- Quản lý công cụ dụng cụ
- Quản lý bảo dưỡng trang thiết bị:
- Quản lý lượng tồn theo popup tự động để thông báo số lượng tồn trong kho
- Quản lý bảo dưỡng trang thiết bị được thông báo tự động bằng popup
- Quản lý chi trả nhà cung cấp
- Quản lý tiêu thụ: quản lý phân phối vật tư đi các kho khác trong hệ thống, báo cáo thường xuyên tình hình sử dụng vật tư ơ mỗi kho.
Báo cáo
- Báo cáo vật tư sử dụng theo hạng mục công trình.  
- Báo cáo vật tư đã xử dụng theo từng loại vật tư, theo từngvật tư và việc xem báo cáo tùy chọn theo thời gian.
- Báo cáo tổng vật tư đã nhập kho theo thời gian tùy chọn.
- Báo cáo tổng vật tư xuất kho theo thời gian tùy chọn.
- Báo cáo tồn kho hiện tại.
- Bảng cân đối xuất nhập tồn kho.
- Báo cáo tổng các đơn đặt hàng theo từng hạng mục côngtrình và thời gian tùy chọn.
- Báo cáo theo dõi tiến độ hoàn thành hợp đồng: liệt kê các hợp đồng,  người theo dõi, thời hạn hoàn thành, thời hạn đóng hồ sơ hợp đồng. Liệt kê các hợp đồng bị quá hạn và các hợp đồng chưa đóng hồ sơ.

 
Tin tức và sự kiện