Việt Nam English

Hệ thống Quản lý Văn bản

Cập nhật vào : Thứ hai - 22/09/2014 22:02

Quản lý các văn bản và theo dõi quá trình xử lý văn bản từ khi tạo lập văn bản đến khi kết thúc xử lý. Các loại văn bản cần quản lý là: văn bản đến, văn bản đi, văn bản dự thảo, hồ sơ văn bản;

Chức năng chính

 • Quản lý phân quyền truy cập vào phân hệ

 • Quản lý danh mục các loại văn bản

 • Quản lý, phân quyền truy cập văn bản đến

 • Cập nhật, phân phối, theo dõi xử lý văn bản đến

 • Quản lý, phân quyền truy cập văn bản đi

 • Cập nhật, phân phối, theo dõi văn bản đi

 • Quản lý, cập nhật hồ sơ, cập nhật văn bản trong hồ sơ

 • Truy cập nhanh văn bản được phân công xử lý, theo dõi xử lý hay xin ý kiến xử lý.

 • Truy cập nhanh văn bản theo tình trạng xử lý.

 • Truy cập nhanh văn bản theo loại văn bản.

 • Lập báo cáo văn bản đến, văn bản đi.

 • Theo dõi hồ sơ văn bản hiện thời

 • Theo dõi hồ sơ văn bản đã kết thúc

 • Lập báo cáo hồ sơ văn bản

 
Tin tức và sự kiện