Việt Nam English

Hệ thống quản lý xuất bản tạp chí trực tuyến

Cập nhật vào : Thứ hai - 22/09/2014 22:06

Hệ thống quản lý xuất bản tạp chí ,là hệ thống quản lý dành cho các đơn vị xuất bản ấn phẩm tạp chí giấy.
Trong hệ thống bao gồm các gói như :

1. Quản lý hợp đồng quảng cáo,
2. Quản lý Booking (đặt chỗ quảng cáo trên ấn phẩm) ,
3. Quản lý phát hành ấn phẩm
4. Quản lý hàng trao đổi (batter)

Hệ thống chạy trên nền ứng dụng website dễ dàng sử dụng mọi nơi, tích hợp vào website của tổ chức sử dụng.
Cơ chế gọn nhẹ linh động, chức tối ưu, bảo mật tin cậy

 
Tin tức và sự kiện